DASAR WAWASAN NEGARA DOWNLOAD

DASAR WAWASAN NEGARA PENGENALAN PENUTUP OBJEKTIF FUNGSI DWN Setelah berakhirnya Dasar Pembangunan Negara melalui. Wawasan bukanlah merupakan satu dasar khas tetapi merupakan tindak balas Menjelang tahun , Malaysia sebagai sebuah negara merdeka akan. Articles citing Dasar Wawasan Negara dan prospek pembangunan petani kecil Melayu. Nothing found. Statistics. Total articles: ; Total journals:


DASAR WAWASAN NEGARA DOWNLOAD

Author: Zoey Murphy
Country: Burundi
Language: English
Genre: Education
Published: 13 June 2015
Pages: 580
PDF File Size: 5.25 Mb
ePub File Size: 26.57 Mb
ISBN: 965-4-96616-221-1
Downloads: 9331
Price: Free
Uploader: Zoey Murphy

DASAR WAWASAN NEGARA DOWNLOAD


Perdana Menteri telah membentangkan satu kertas kerja bertajuk "Malaysia-Melangkah ke Hadapan" yang mengandungi satu pemikiran dan rangka kerja mengenai matlamat Malaysia menjadi dasar wawasan negara negara maju pada tahun Ianya dikenali sebagai "Wawasan ".

Perspektif Wawasan 2020

Wawasan bukanlah merupakan satu dasar khas tetapi merupakan tindak balas kepada perkembangan ekonomi, sosial dan politik yang berlaku di peringkat nasional dan antarabangsa yang telah memberi cabaran hebat kepada negara. Wawasan ini telah dasar wawasan negara sebagai satu garis panduan dan rangka kerja mengenai pendekatan yang harus diambil dalam memulakan langkah bagi perjalanan jauh yang akan ditempuh oleh negara.

DASAR WAWASAN NEGARA DOWNLOAD

Matlamat terakhir yang dicita-citakan ialah pembentukan sebuah negara Malaysia yang benar-benar maju menjelang tahun Kemajuan yang dimaksudkan bukan terhad kepada bidang ekonomi sahaja malah ia akan merangkumi segala aspek kehidupan: Menjelang tahunMalaysia sebagai sebuah negara merdeka akan menjadi negara yang benar-benar maju, bersatu, mampu berdikari, progresif dan makmur.

Rakyat akan menikmati kehidupan yang sempurna dalam satu masyarakat yang demokratik, dasar wawasan negara, bermoral, adil, mampu bersaing, dinamik dan mempunyai daya ketahanan yang tinggi. Ini bermakna Dasar wawasan negara bertujuan mewujudkan negara bermatlamat iaitu Malaysia akan menjadi negara maju dengan caranya tersendiri tanpa terikut kepada cara dan corak negara maju yang ada sekarang.

Kemajuan yang dicita-citakan ialah kemajuan yang sempurna yang tidak semata-mata diukur dari segi pencapaian lahiriah atau fizikal semata-mata malah ia akan meliputi pewujudan satu masyarakat yang sempurna dengan nilai moral dan etika yang tinggi dan boleh dicontohi oleh negara-negara lain.

Di bawah ini diperturunkan sembilan cabaran yang telah dikenal pasti iaitu: Perspektif Cabaran-cabaran di atas sebenarnya telah membangkitkan beberapa dasar wawasan negara utama yang dasar wawasan negara dihadapi bagi membolehkan Malaysia mencapai taraf negara maju.

Pembentukan satu negara bangsa adalah menjadi pra-syarat kepada kemajuan kerana tanpa rakyatnya mempunyai satu pemikiran terhadap satu negara dan bangsa, sebarang bentuk kerjasama untuk maju tidak akan terjalin.

Bagi mengisi konsep ini istilah seperti perpaduan negara, kesetiaan kepada negara, keharmonian dan toleransi perlulah difahami dan diamalkan. Wawasan berkehendakkan rakyat Malaysia meneruskan proses transformasi ini yang telah dimulakan sejak merdeka lagi kerana dasar wawasan negara sekarang masih lagi di pertengahan jalan.

Ini adalah kerana proses ini bukan sahaja melibatkan transformasi daripada kehidupan bertani kepada perindustrian malah ia juga melibatkan perubahan teknologi, ekonomi, sosial dan kebudayaan.

DASAR WAWASAN NEGARA DOWNLOAD

Masyarakat negara maju adalah masyarakat yang didokong oleh kemahiran dan kepakaran sains dan teknologi yang tinggi yang bukan setakat boleh mencedok atau mengubahsuai sahaja tetapi ia mestilah boleh mencipta, dasar wawasan negara dan memperbaharui.

Bagi mencapai taraf negara perindustrian pertumbuhan ekonomi yang amat pesat amatlah penting. Ia sudah tentunya dasar wawasan negara dengan sumbangan sektor perdagangan dan komersial yang secara langsung melibatkan soal modal, pelaburan, daya saing, kualiti tenaga kerja, berdikari dan kekentalan menghadapi cabaran-cabaran.

Articles citing Dasar Wawasan Negara dan prospek pembangunan petani kecil Melayu - MyCite

Di peringkat ini peranan sektor swasta amatlah besar kerana ia akan menjadi jentera Pertumbuhan. Ini ialah kerana dalam sebuah negara maju tidak patut wujud dasar wawasan negara di mana satu golongan rakyat mempunyai segala-galanya sedangkan satu golongan lagi tercicir.

  • Dasar wawasan negara Pictures, Images & Photos | Photobucket
  • Downloading prezi...

Pernyataan Wawasan ini adalah mempakan penegasan semula keatas isu yang sentiasa diberi dan meminta perhatian utama iaitu pembasmian kemiskinan, keseimbangan sosioekonomi di antara kaum, di antara wilayah, di antara negeri dan diantara bandar dan luar bandar.

Dalam konteks ini Wawasan sebenarnya telah meminta semua rakyat Malaysia tidak salah tafsir terhadap bantuan yang diberikan kepada sesuatu kaum golongan sebagai tidak adil, sebaliknya hendaklah dasar wawasan negara sebagai satu usaha bagi memperbaiki ketidak-adilan.

dasar wawasan negara

Kesungguhan bagi mencapai tahap keseimbangan ini seterusnya telah diterjemahkan ke dalam objektif Dasar Pembangunan Nasional dan dilaksanakan melalui program dan projek Rancangan Malaysia Keenam. Penganutan falsafah ini adalah penting kerana kemajuan kebendaan tanpa dasar wawasan negara moral dan etika tidak akan mewujudkan kesejahteraan dan keharmonian yang berkekalan sebaliknya banyak membawa keburukan.

Pengamalan nilai-nilai murni seperti di dalam Dasar Penerapan Nilai-Nilai Islam akan menjadi faktor penghalang dalaman untuk tidak menyalahgunakan kemahiran atau kekayaan yang dasar wawasan negara.