MEMAHAMI ISLAM DOWNLOAD

Abdul Majid, Mahmood Zuhdi Memahami Islam hadhari. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN Panduan Memahami Syariat Islam. RM Free nationwide delivery. Out of Stock. For enquiry, please email to [email protected] Category: fardhu-ain. Ceramah Singkat: Mengapa Umat Islam Berpecah-belah - Ustadz Muhammad Nuzul Dzikri, Lc.


MEMAHAMI ISLAM DOWNLOAD

Author: Rowena Runte III
Country: Bhutan
Language: English
Genre: Education
Published: 15 April 2015
Pages: 249
PDF File Size: 27.22 Mb
ePub File Size: 49.49 Mb
ISBN: 805-8-65714-401-6
Downloads: 8336
Price: Free
Uploader: Rowena Runte III

MEMAHAMI ISLAM DOWNLOAD


Saya lalu teringat salah satu ungkapan Gus Mus dalam sebuah ceramahnya di acara 'Haul Gus Dur' beberapa tahun yang lalu. Bagi saya, ceramah itu paling tidak dapat mewakili persepsi soal apa itu Islam Nusantara.

Ungkapan Gus Mus ini terasa mengena, karena keislaman kita tentu terkait erat dengan budaya Memahami islam, karena bapak dan ibu kitalah sesungguhnya yang kebetulan menjadikan kita sebagai muslim, bukan doktrin agama itu memahami islam.

Keislaman orang Indonesia jelas warisan yang turun-temurun, dengan seperangkat kebudayaan, tradisi, adat istiadat yang melekat, bukan orisinil seperti Islam yang diturunkan di Arab.

Virtues of Islam

Jangankan kita yang kebetulan sebagai Muslim Indonesia, lha wong Nabi Muhammad sendiri ketika diajak oleh para pemuka Yahudi dan Nasrani agar mau mengikuti agama mereka, beliau menolak. Alasannya, bahwa beliau memahami islam memilih mengikuti agama yang lurus millata ibraahima haniifa seperangkat kepercayaan yang diwariskan oleh kakek moyangnya memahami islam Nabi Ibrahim.

Warisan Ibrahim kepada Muhammad tentu saja bukan entitas tersendiri, namun lengkap dengan seperangkat adat istiadat, budaya, dan tradisi yang melingkupinya. Agama dengan demikian merupakan seperangkat keyakinan, tradisi, atau kebiasaan yang diikuti secara turun temurun.

Lagi pula, Islam secara fenomenologis muncul belakangan, walaupun secara substantif, hadir jauh memahami islam dikenalnya masyarakat Arab Jahiliyah. Memahami Islam Nusantara, yang diperkenalkan oleh kalangan Nahdliyyin, tak dapat dilepaskan dari kenyataan hadirnya agama itu sendiri di Nusantara.

Kita memahami islam mudah dapat berasumsi soal bagaimana cara Islam masuk ke Indonesia memahami islam. Apakah jubah yang pertama kali dikenal masyarakat Nusantara sebagai entitas keislaman? Ataukah jenggot yang bergelantung?

Yang Zengxin

Jika kita mencoba menelusuri, benarkah Islam masuk dan tersebar di Nusantara ini melalui Selametan? Atau bahkan tradisi Tahlilan, Marhabanan, atau segala sesuatu yang lekat dan mudah berasimilasi dengan adat dan tradisi lokal memahami islam Di sini kita dapat memahami sebenarnya, apa sesungguhnya yang dimaksud oleh Memahami islam Nusantara yang belakangan dipersoalkan.

Abstract Kemunduran dan kemiskinan sering dikaitkan dengan negara-negara Islam.

Cara memahami Islam : metodologi studi Islam / Abdul Rozak

Begitu juga penindasan dan kezaliman dilakukan sewenang-wenangnya terhadap umat Islam memahami islam ini. Malah, terdapat pelbagai perancangan untuk menghapuskan kebangkitan tamadun Islam.

MEMAHAMI ISLAM DOWNLOAD

Sampai bilakah kita akan berputih mata menyaksikan senario ini berterusan?